MÕÕDISTAMISTÖÖD

Geodeetilised mõõdistused:

  • topo-geodeetiliste alusplaanide koostamine
  • trasside jt rajatiste teostusmõõdistamine
  • hoonete ja rajatiste mahamärkimistööd

 

Hoonete mõõdistused:

  • hoonete ülesmõõtmine
  • hoonetele mõõdistusprojektide koostamine

 

Mõõdistamistöödel kasutame kaasaegseid Trimble, Leica, Nikon ja Spectra tootjate instrumente, mis koos erialase kõrgharidusega spetsialistidega tagavad täpse ja usaldusväärse tulemuse. Andmete töötlemiseks ja graafilise tulemi saamiseks kasutame ajakohaseid programme Bentley PowerCivil (*.dgn) ja AutoCad Civil (*.dwg).